|

Η Κάλυμνος

Διοικείται από μια πρωτοπόρο τοπική αυτοδιοίκηση, τη Δημογεροντία, η οποία ασκεί σαφέστατη σοσιαλιστική πολιτική με παροχές δωρεάν παιδείας και υγείας για όλο το λαό. Η κυριαρχούσα εμπορική τάξη ευνοεί τα γράμματα και το διαφωτισμό.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.