|

Ο σκοπός

Παραμένει μέχρι σήμερα ο ίδιος – με μικρές μόνο κατά καιρούς φραστικές αλλαγές – είναι «Η τόνωση της πνευματικής ζωής και η ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού της Καλύμνου με βάση τις παραδόσεις του».

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.