Τα νέα μας|

Ενημερώνουμε τους συνεργάτες των Καλυμνιακών Χρονικών ότι η συλλογή της ύλης για την έκδοση του επόμενου τόμου (ΚΔ΄) θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουλίου 2023.

Παρακαλούμε για την παράδοση των εργασιών μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ώστε η έκδοση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.