Τα νέα μας|

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανή-σου έχει την τιμή να σας γνωστοποιήσει ότι το ΚΒ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δω-δεκανήσου, που είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθεί στην Κω κατά το τετραήμερο από 30 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις συμμετοχής εννοείται ότι ισχύουν.

Οι αποδέκτες της παρούσας νέας πρόσκλησης που δεν έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένο το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής (ηλεκτρονικά κατά προτίμηση) μέχρι και τα τέλη του προσεχούς Απριλίου 2022.

Θεωρούμε χρήσιμο, μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής, να μας αποστείλετε  σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή, καθώς και σύντομη περίληψη της εισήγησης, για να συμπεριληφθούν στο ειδικό τεύχος – πρόγραμμα. Για όσους θεωρούν ότι ισχύει παλαιότερο βιογραφικό τους, δεν απαιτείται η απο-στολή νεωτέρου.

Όταν καταρτισθεί το πρόγραμμα εργασιών του Συμποσίου θα σας απο-σταλεί έγκαιρα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Οι ανακοινώσεις πρέπει να αφορούν τη Δωδεκάνησο (είτε στο σύνολό της, είτε συγκεκριμένο νησί) και να αναφέρονται σε θέματα από την Ιστορία, Αρ-χαιολογία, Γραμματολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Περιβάλλον, Πολιτι-σμό, Τέχνες κλπ.  Ο χρόνος που δίδεται στον εισηγητή για να παρουσιάσει την εισήγησή του από το βήμα του Συμποσίου είναι 15 λεπτά και παρακαλούμε τους εισηγητές να καθορίσουν τα κείμενά τους σύμφωνα μ΄ αυτό το δεδομένο. Το 15λεπτο ισχύει και στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι του ενός. Όμως, στο κείμενο που θα δημοσιευθεί τελικά στον Λ’ τόμο των «Δωδε-κανησιακών Χρονικών», ο εισηγητής θα έχει την ευχέρεια να αναπτύξει το θέμα του με άνεση και χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.

Για τη συμμετοχή σας στο Συμπόσιο και για οποιαδήποτε σχετική πλη-ροφορία ή διευκρίνιση  μπορείτε να απευθύνεστε:

  • Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μανόλη Μακρή (Χρ. Παπαχριστοδούλου 3,   851 00 Ρόδος,  τηλ. 22410-20104, Κ.Τ. 6948421195, e-mail:  manolismakris@gmail.com)
  • Στη Γενική Γραμματέα Χρυσούλα Ζουμπά (Ιω. Δενδρινού 27,  851 00 Ρόδος, τηλ. 22410- 26061, 22410-99210, Κ.Τ. 6974741761,  e-mail: zouba@aegean.gr).
  • Στον Ταμία Νίκο Κωνσταντινίδη (Ι. Ψυχάρη 3, 851 00 Ρόδος, τηλ. 22410-22594, Κ.Τ. 6977702484 e-mail: konstfamily@hotmail.com)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.