Τα νέα μας|

Αγαπητά μέλη,

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του Καταστατικού του Σωματείου μας, σας προσκαλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου.

Η Ημερίσια Διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
  • Απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό 2023 του Δ.Σ.
  • Έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Έκριση πεπραγμένων και οικονομικής διαχείρισης του έτους 2023.
  • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  • Συζήτηση για την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού του Σωματείου, περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε θερμώς όλους σας να παραστείτε στ Γενική Συνέλευση, καθώς αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Σωματείου, όπου εκφράζεται απρόσκοπτα η άποψη κάθε μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.