Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου Καλύμνου για τα έτη 2019, 2020, 2021

 • Γιαμαίος Παναγιώτης, πρόεδρος
 • Xατζηθεοδώρου Γεώργιος, αντιπρόεδρος
 • Παπουτσή Χριστίνα, γραμματέας
 • Πιζάνιας Παναγιώτης, ταμίας
 • Θεοφιλίδης Ιωάννης, μέλος
 • Κουτελλάς Μιχαήλ, μέλος
 • Κυράννης Μιχαήλ, μέλος
 • Μαύρου Π. Καλλιόπη, μέλος
 • Σταυρόπουλος Ιωάννης, μέλος
 • Χαραμή Ειρήνη, μέλος
 • Χατζηδάκη Σοφία, μέλος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.