Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι», τα οποία προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 20ης Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκαν σε σώμα την Κυριακή 3 Απριλίου 2022.

  • Πιζάνιας Παναγιώτης, πρόεδρος
  • Παπουτσή Χριστίνα, αντιπρόεδρος
  • Σαρούκου Μαρία, γραμματέας
  • Σακέλλης Αντώνιος, ταμίας
  • Χατζηδάκη Σοφία, μέλος
  • Κουτελλάς Μιχαήλ, μέλος
  • Βεργής Σταύρος, μέλος
  • Σταυρόπουλος Ιωάννης, μέλος
  • Ζαχαρίου Ζαχαρίας, μέλος
  • Μανιά Νικολέττα, μέλος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.